blog kaydol giriş hakkında sss

Ukrayna, Rusya ve diğer Türki Cumhuriyetler ve bu ülkelerde yaşayan kadınlar.... Bu ülke hepsi için birer cennet gibi adeta. Akın akın ülkemize geliyorlar. Artık bu ülkelerle aramızda vize problemi de yok. Bir yolunu buluyorlar ve ülkeye geliyorlar. Kimi para kazanmak için. Kimi bir Türk ile evlenmek için. Kimi rahat bir yaşama kavuşmak için. İyi ama neden? Neden Türkiye? Amerika, Avrupa değil de neden TÜRKİYE.. Çok mu refah içinde bir ülkede yaşıyoruz... Kimi zaman düşünürüm. Ama cevabım her daim HAYIR olmuştur. Çok zengin bir ülke değiliz. Halkının büyük çoğunluğu orta gelir seviyesine sahip bir ülke TÜRKİYE. Ülkemize gelmek için neden bu kadar uğraş veriyor bu kadınlar... Benim başımda da var bir tane. Ne istiyor onu bir türlü çözebilmiş değilim. Sürekli sevdiğini tekrarlıyor. O da diğer kadınlar gibi rahat bir yaşam sürmek gayesinde. Türkiyenin sahil bölgelerinde yaşamak istiyor.. Deniz, güneş ve bolluk içinde bir hayat istiyor. Bunu açıkça dile getiriyor. Sevgisi mi ağır basıyor yoksa yaşamak istediği hayat için mi beni seviyor gibi görünüyor, işte bunu çözemedim bir türlü. Siz sevgili forum üyesi arkadaşlarla yaşadıklarımı paylaşma ihtiyacı duydum. Özellikle Ukraynalı eşe sahip arkadaşlarımızın yardımına ve paylaşımlarına ihtiyaç duyuyorum. Yanlış bir karar vermek istemiyorum. Lütfen bana yazın...

This soru is marked "community wiki".

soruldu 12.01 '2012 saat 09:42

Gelecegin%20Muhasebecileri%20%20Plat's gravatar image

Gelecegin Muhasebecileri Plat
(açığa alındı)

düzenledi 28.04 '2012 saat 16:22

Mustafa%20YLMZ's gravatar image

Mustafa YLMZ ♦
4.6k425

3

Amerikada Avrupada kaç Ukraynalı bayanın yaşadığı hakkında bilginiz varmı? milyonlar! yani En çok bizim ülkemize geliyorlar yorumun pek doğru değil bu durumu şöyle bir tabirlede anlatabiliriz, devede kulak Emin olun kişiden kişiye göre değişsede gelenlerin çoğunun gerçek nedeni ekonomiktir Ayrıca türk erkekleriyle evlilik yapma nedenlerine sebep olarak esasında türk erkeklerinin slav ırkına olan düşkünlüğü ve ilgisidir ve bu kadınların kolay elde edilen bir ırk olduklarını sanmalarıyla düşülen yanılgıdır. Her türk erkeği evlendikten sonra bu durumun bir yanılgı olduğunu yaşayıp anlar

(28.09 '2012 saat 07:39) martinIFO

12sonraki sayfa »

16

Bahse konu ülkelerin kadınları sadece Türk vatandaşlarını değil özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika ve bazı Arap Devletlerinin vatandaşlarını da evlenmek yada birlikte yaşamak için tercih ediyorlar. Ancak bazı faktörler sebebi ile tercih edilebilirlikte Türk vatandaşları bir miktar öne çıkıyor olabilir. Bunun da coğrafi, iklimsel, sosyolojik ve ekonomik sebepleri var.

1- Türkiye coğrafi olarak bahse konu kadınların ülkelerine komşu ülke olması sebebiyle çok yakın. Ulaşım imkanları geniş ve ulaşımı engelleyen bir bariyer yok. Vize almak ve hatta vizesiz Türkiye'ye girmek onlar ve sonrasında ziyaret için gelmek isteyen yakınları açısından çok kolay. Bu büyük avantaj.

2- Türkiye'nin iklimsel koşulları, özellikle güney ve batı bölümleri yaşamak için ideal. Onların ülkelerinde olduğu gibi ciddi bir soğuk iklim, bol miktarda kar ve güneşsiz yaz ayları yerine, ılıman ve karsız bir kış, bol güneşli bahar ve yaz ayları onların arayıp da bulamadıkları koşulları sağlıyor. Bunun yanında mevcut iklimsel koşullar sebebiyle bol miktarda güneşlenme ve denizden istifade edebilme olanakları da onlar için cezbedici bir durum oluşturuyor.

3- Türk toplumu sosyolojik olarak batının materyalist mantığı anlamında henüz tam bireyselleşmemiş, tarihsel değerleri henüz çok fazla dejenere olmamış, kendine has olup onu diğer dünya toplumlarından pozitif (elbette negatifler de var ama azınlıkta) olarak ayrıştıran pek çok gelenek ve göreneğini halen muhafaza eden, aile ve çocuk kavramının önemli olduğu ve kendisine bir kutsiyet atfedildiği, toplumsal olarak belirli ahlaki kurallar sisteminin günlük yaşamda kendini gösterdiği bir toplum. Oysa Rusya, Ukrayna, Belarus (sonuncusu Avrupa’da görünürde diktatörlükle yönetilen tek devlettir, ilk ikisi ise görünmeyendir) gibi eski SSCB ülkelerinde Komünist sistemin çöküşü, kapitalizm ve güç savaşlarının bu ülkelere aniden hücumu ile sosyolojik yapıda ciddi sorunlar çıkarmış ve bu; zaten yüz yıla yakın bir süredir Komünizm adı altında sürekli dejenere edilmekte olan tutarlı bir toplumsal yaşamın devamını zorlaştırmıştır. Ahlakın dayanağı olarak din, bu ülkelerde Ekim Devriminden itibaren komünist sistem boyunca neredeyse yok edildiğinden ahlak; komünist partinin belirlediği şey ya da kavramlardan ibarettir. Klasik Ortodoks Hıristiyan inancına toplumsal arenada bir yaşam alanı tanınmadığından, ahlak olarak ikame edilen şeyler; eşit yurttaşlık (ama sadece halk için, üst kademe hariç), belirlenen işte çalışmak, belirlenen evde oturmak, sadece belirlenen şeyleri belirlenen miktarlarda belirlenen yerlerden satın alabilmek, bol miktarda alkol kullanmak, depolitize olmak, serbest şekilde sex yapmak ve böylece yaşayıp ömrünü iyi bir SSCB vatandaşı "yoldaş" olarak tamamlamak şeklinde ifade edilebilir. Kadim Hıristiyan Ortodoks Rus İmparatorluğu zamanından kalma geleneksel yapı ve bir toplumu bir arada tutan, belirli bir yaşam sistemi oluşturmasına imkan veren "din" gibi bir kavram yerini yukarda sayılan ve tamamen materyalist düzlemde bulunan şeylere bırakmıştır. Yüz yıllık süreç içerisinde bir yapı taşı olarak “aile” ve “din” kavramlarının içeriği boşaltılmış daha materyalist bir yaşam tarzı (komünist partinin belirlediği sınırlarla kayıtlı olmak koşulu ile) toplumsal yaşama hakim olmuştur. Bu yapıya SSCB'nin dağılması ile birlikte kapitalizm sadece ekonomik değil sosyal boyutu ile de en vahşi şekilde dalmış, yukarda bahsi geçen kavramlar yerini kaos’a bırakmıştır. Başa dönecek olursak; Türk toplumunun sahip olduğu, önem verdiği ve halen yaşatmayı başarabildiği bir kısım kavramlar, örneğin aile-çocuk kavramı bahse konu ülke kadınları için etkileyici bir durum oluşturmaktadır. Bir kadın yaratılış itibarı ile anne olmaya programlıdır. Anne olma güdüsü beraberinde “aile sahibi” olmayı da motive eder. Bozulmuş bir sosyolojik yapıda (bahse konu ülkeler kastedilmiştir) anne olunabilir ama aile olunamaz ve olunamamaktadır. Çünkü anılan ülke erkekleri kadın kavramının sadece “sex” bölümü ile ilgilenmektedirler. Oysaki ülkemizde durum biraz farklıdır. Her ne kadar bir kısım problemleri içerse de “kadın” kavramı bizde “sex”, “anne”, “çocuk” ve “aile” çağrışımı yapar ve buna bağlı olarak da toplumsal ahlakın da etkisi ile “anılan ülke erkeklerinden farklı olarak” evlenir ve kadına ait yukarda sayılan tüm kavramlarla içli dışlı oluruz. Bu sosyolojik durum anılan ülke kadınlarını bize yönlendiren önemli etkenlerden biridir. Ukrayna, Rusya ve Belarus gibi ülkelerde “doğal babasını” hayatında hiç görmemiş ve tanımamış çocuk sayısı inanılmaz yekündedir. Hasbelkader yapılan evliliklerde de yaşam ömrü çok kısa olup genelde kadınlar, yaşam savaşında bir başlarına ve “doğal ama yasal” olamayan eşlerin (baba) onlara bıraktıkları çocukların tek dayanaklarıdır.

4- Türkiye ekonomisi çok iyi değil önermesi değişkendir. Kime ve neye göre? Almanya’ya göre evet ama Ukrayna, Belarus ve Rusya’ya göre hayır. Bahse konu ülkelerde Türkiye’nin aksine (bir kısım problemleri olmakla birlikte) “orta sınıf” yoktur. Fakir halk ve Oligarklar vardır. Fakir halk, harbiden fakirdir. Dağılmadan sonra içine düştükleri ekonomik buhran karşısında aniden gelen kapitalizm vahşeti, onların her şeyini “para” yapmıştır. Zaten yozlaşmış, materyal üzerinden inşa edilmiş bir toplum, sınırlı kaynakların birden çeşitlenmesi ile kötü ekonomik koşullardan uzaklaşabilmek için her şeyini vermeye hazır bir hale gelmiş, “para” için her şey yapılır ve her şeye katlanılır olmuştur. Dünya üzerinde son yirmi yılda (kimi gönüllü ve kimi zorla) “beyaz kadın” ticaretinin gerek yerelde ve gerekse başka ülkelere transfer edilmek suretiyle yapıldığı dev bir yapı var ortada. Sebep? Kapitalizmin sunduğu çeşitliliğin kuralsız (yukarda izah edildi) bir toplumda yol açtığı “sahip olma” iştahı ve ekonomik kaos. Bu durum Zara marka bir kazağı giyebilmek karşılığında seninle bir gece geçirmekte hiçbir beis görmeyen varlıklar çıkardı ortaya. Eğer sen (buradaki sen, soruyu soran kişi değildir), mükemmel olmasa da mevcut koşullardan daha iyi koşullar vaat edebiliyorsan tercih olunan olursun. Tabi bir kısım sadece “para” avcılığı yapanları tasnif dışı bırakırsak. Bu kişiler açısından “sen” yoksun, sadece “O’na tahsis edebildiğin paran” var ve bu; kapitalizmin onlara giydirdiği “tüketim ve sahip olma” unsurlarını barındıran deli gömleklerinin sağladığı motivasyonla, seni tercih etmeleri için yeterli sebep. Kısa veya uzun dönem. Bunu sunabildiğin olanaklar yani sahip olduğun “para” belirler. Ve bir sosyolojik gerçek olarak Türk erkekleri bu konuda fazlasıyla cömerttirler.

Gelelim Neticeye;

Tüm bunların dışında bir de “AŞK” var. Evet. Yukarda sayılan faktörlerin hiçbir şey ifade etmediği, sadece seni “sen” olduğun için seven ve saygı duyan, karşılığında bir karşılık olarak değil, yaratılışın bir uzantısı olarak senden “sevgi ve saygı” bekleyen Rus, Ukraynalı ve Belaruslu kadınlar da var. İstisnalar olmakla birlikte bunlar genelde daha kapalı havzalarda yaşayan, kültürel dejenerasyonun henüz her şeyi bitiremediği küçük şehir, kasaba, köy insanları. Büyük ve dış dünyaya çok açık yerlerin aksine, daha tutucular. Hayat onlar için sadece paradan ibaret değil ve para onlar için her şey karşılığında elde edilmesi gereken bir şey değil. Bir kısım öncül değerler var hayatlarında. Sevmek, Saygı duymak, Sahip çıkmak, Destek olmak, Değer vermek, Onurlu bir yaşam sürmek gibi. Eğer sende aynı frekansta hareket ediyorsan, nereden ve ne olduğunun bir anlamı yok onlar için. Menfaate dayalı olmayan bir birlikteliği kurmak bu koşullarda efektif ve mümkün. Ama ilerde üzülmemek adına her zaman tedbiri elden bırakmamak, iyi düşünüp maskeyi değil "gerçek" muhatabı ve beklentilerini iyice anladıktan sonra bu ilişkişyi ileriye taşımakta fayda varderim.

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 11:55

Mustafa%20YLMZ's gravatar image

Mustafa YLMZ ♦
4.6k425

düzenledi 12.01 '2012 saat 12:11

2

Tebrik ederim. Makale tadında hemen hemen her yerine katıldığım muazzam bir yazı olmuş...

(25.04 '2012 saat 05:43) kırım61
1

Muatafa bey bu yazinizdan dolayi tebrik ederim. bir cok insanin bilmek isteyipe bilemedigi veya bilipte dile getiremedigi cok guzel ama bir okadrda hakikat olan degerli mevzulara deginmis bir tecrube, ve birikimden suzulmus bu inci taneleri sanirsam bir cok arakadasimiza yararli olacaktir. Yaziniz icin tekrar tezekkurler.

(25.04 '2012 saat 13:04) omeo17

Sayın Kırım61 ve Sayın Omeo17, degerlendirmeleriniz icin ben de sizlere cok tesekkur ederim. Saygilarimla...

(28.04 '2012 saat 15:52) Mustafa YLMZ ♦
1

Biraz evvel okudum başlığı emeğinize sağlık Mustafa bey

(28.09 '2012 saat 07:19) martinIFO

Rica ederim Sayın MartinIFO...

(28.09 '2012 saat 08:18) Mustafa YLMZ ♦

Ukraynali kadinlar gercekten daha fazlasini hak ediyorlar neden derseniz Ukrayna da Kadinlar calismasa Ulke sanirim biter)))))) Ulkenin ekonomisini ayakta tutan kadinlar bence!! heryer de kadinlar calsiiyor erkeklerde votkaya para yetistiremiyor))))))

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 10:26

Mustafa%20%C3%96z%C3%BCnal's gravatar image

Mustafa Özünal
1.6k111

bir kac sekilde siralayabilirim: 1-Turk erkekleri kadina ilgi gosteriyor deger veriyor kadina 2-Turk erkekleri evcildir )) yani evlenip ev bark sahibi olmayi dusleyen insanlariz coluk cocuk sahibi olma hayali vardir bir cogumuzun 3-Turkiyemiz cok guzel bir ulke deniz doga guzellik hepsi ic ice 4-bizler caliskan insanlariz kazandigimizida ailemizle paylasmayi severiz/

-Ukraynali erkekler gercekten de cok enteresan insanlar) icki icmedikleri gun yok -evli bir ciftin arasinda senin benim param veya malim meselesi var (dusununsene evlisiniz ve esinizle aranizda boyle bir durum var benim param senin paran senin malin benim malim bu coook komik) -erkeklerin cogunlugu karilarini kiskanmiyorlar bile bu bir buyuk eksi)

diyecegim su ki kardes aranizda sevgi saygi olduktan sonra hangi ulkeden olursa olsn bunun sorun olacagini zannetmiyorum!! bende cok sukur 3 bucuk senedir evliyim ve cokk sukur mutluyum huzurluyum esim saygida kusur etmiyor!! eminimki bir cok arkadaslarinda durumu aynidir !!!

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 10:08

Mustafa%20%C3%96z%C3%BCnal's gravatar image

Mustafa Özünal
1.6k111

Ukraynalı, Rusyalı, başka .... kadınlar sadece ''Deniz, güneş ve bolluk içinde'''den mutlu olmayacaklar. Gerçek hayat onu gösterir. En önemli Kadın için Gerçek Erkek yanında olsun. Fark etmiyor, Türk, Amerikalı, Alman.... Onu bilmek ve hatırlamak lazım.

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 10:24

Al006's gravatar image

Al006
511

arkadaslar kadin dunyanin heryerinde aynidir Ukraynali Rusyali ALman farketmez bilim adamlari herseyi cozdu ama kadini asla cozemedi o yuzden dert etmeyin sevgi saygi varsa yasayin))

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 10:43

Mustafa%20%C3%96z%C3%BCnal's gravatar image

Mustafa Özünal
1.6k111

bence herseyden onemlisi dogru yerde, dogru zamanda, dogru insani bulmak bu din, dil, irk fark etmiyor. bence ukraynalilar gercekten cok zor insanlar bazen cok anlamsiz kaliyorlar anlam veremiyorsunuz yaptiklarina olabildigince rahatlar ve buda insani cok kasiyor. Eger bir turk ukraynali ile evlenmeyi dusunuyorsa kesinlikle buyuk sehirden bir bayanla yapamaz ben biraz kirsal kesim derim. ayrica suan emin olun turklerinde ukraynada bir populerligi yok eskidendi diye dusunuyorum cunku ulkeyi sehri bitirmisler adlar cikmis 9 inmiyor 8 e misali belki kafanizda sen nerden biliyorsun bu kadar seyi derseniz ben turizmciyim ve tanismadigim insan sekli yok buda isim geregi bir ukraynali neden turk ile evlenmek ister benim kisisel dusuncem ulkenin ekonomisi kotu cok zor altinda yasiyorlar ve bir insan olarak en guzel sekilde yasamak onlarinda hakki turkiye sadece ukrayna icin degil tum dunya icin paha bicilmez bir deger denizi gunesi insanlarin samimiyeti tarihi yerleri kulturu yemekleri hani bunlar benim aklima gelenler hali ile bu kosul insanlari cez bediyor kim istemez boyle bir ulkede yasamak diye ve ayrica sunu belirtmeliyim iki kultur iki farkli yasam tarzi din dil irk bunlar bir ciftin arasinda bazen cok buyuk sorun oluyor ve evlilikler eger dikkat ettiyseniz uzun surmuyor sonu husran hani dedigim gibi onemli olan dogru yer dogru zaman ve dogru insani buldugunuzda hayatiniz bir cok seyi degisiyor allah herkese hayirli evlilikler versin

yanıtlandı 12.01 '2012 saat 11:38

ukraynaemlak's gravatar image

ukraynaemlak
64018

soruyu yazan arkadaşa yazmak istedim.neden siz Ukraynadan kızlar begeniyorlar geliyorlar ulkemize diye sanki pek memnun degilsiniz gibi sonrada başimda benimde var bir tane diye sonrada sanki mutlu oldugunuza inanmiyorsunuz gibi yaziyorsunuz??aslında siz cok mutlusunuz o başinizda olan bayanla ve bence onemlisi sizin birbirinizi sevmeniz kalan hersey okadar cok onemli degil ister fransiz olsun ister ukraynalı.Ukrayna ile ilgili ise neden kızlar hep geliyor kelimesi kullanılıyor neden kimse demiyor okadar cok Ukraynalı bayanlar geliyor Turkiyeye yetmiyor,Turk erkekleri daha Ukraynaya giderek orda aramaya başliyorlar burdakiler yetmiyor gibi.Ukraynaya gidip evlenende cok turk erkekler var orda kalan orda yasamayı sevenlerde cok ama kimse bunu konuşmuyor.Bence dostluk sevgi ve en guzel şeyler kim nerde ve nasıl isterde yaşamakta serbesttir.vE Siz bence kacırmayın o başınızda olan dediginizi inanıyorum sizi seven size deger veren birini ,cunku kaybederseniz bir gun cok pişman olabilirsiniz inanın bana.Saygılar.

yanıtlandı 15.01 '2012 saat 21:25

Mika's gravatar image

Mika
312

Ben tecrubelerime dayanarak sizinle birkaç şey paylaşabilirim. Benim de birçok yabancı ve Türk kız arkadaşım oldu. Ama Ukraynalı kızların Türkiye de yaşaması zor gibi . Çünkü birçoğu buraya alışamıyor. 2-3 sene sonra dönenler var. Bazıları ise kafasına esince direk ilişkiyi bitiriyor. Ruslar biraz daha bağlılar ama yine de evlendikten sonra boşanma ihtimaliniz var. Türk kızlarında ise böyle sorunlar pek yok , Türk kızları daha bağlılar . Evlenmek için Ukraynalı veya Rus kızları seçmek sizin kararınız, buna kimse karışamaz ama evlenmek için Türk kızlarını seçmek daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü Ukraynalı kızların birçoğunda bağlılık yok. Kötü insanlar demiyorum ama biraz kültür farklı. Güzel vakit geçirebilirsiniz ( sevgi ve arkadaşlık anlamında ), ama iş evliliğe gelince durumlar değişiyor. Bir insanı güzel günlerde tanıyamazsınız. Bir sorun çıktığı zaman , yani kötü günde herşey ortaya çıkıyor. Bunlar benim kendi görüşlerim. Saygılar.

yanıtlandı 28.10 '2012 saat 17:36

baserg's gravatar image

baserg
287211

1

peki evlenmek isteyenler ne için evlenmek istiyor? evine bağlı güzel türk kızları varken? bence ve kendi düşüncelerimle şunu söyleyim. herkesin hayatı farklı ve herkesin karşısına çıkan insanlarda.

itiraf etmek gerekirse, ilerde bende ukraynalı bi kızla evlenmeyi düşünüyorum.beni bu düşünceye iten sebep ne? bu güne kadar karşıma çıkanların tamamına yakını sadece dış görünüşe,yakışıklılığa bakması.

sizin karşınızı bu güne kadar çıkan tüm türk kızları evine bağlı,iyi niyetli olabilir. ama benim karşıma çıkanlar hiçde öyle değil.

(29.10 '2012 saat 06:14) umut2014

Yakup yine Güzin ablaya çevirdin forumu! hayırlısıyla evlende herkes rahat etsin. ama umut2014 yazmışsın ki bu süre çok uzun ve forumdaşlara 2 yıl ekstra eziyet demek. gel umut 2013 de anlaşalım!

(29.10 '2012 saat 06:52) ods_elbruz

o değilde şuan Türkmenistanlı bir kız arkadaş(yedek olarak düşündüğüm) var ama..:)çok umudum yok gibi.hem evlenmek gibi, güzel bir konuda yorum yapıyorum ne ne gibi bi eziyet verebilirim ki.

(01.11 '2012 saat 09:01) umut2014

Mustafa Yılmaz Bey in yazdıklarına tamamen katılıyorum. Kendisi tüm gerçekleri en iyi şekilde ifade etmiş. Biz Türk erkeklerinin diğer dünya erkeklerine göre çok daha iyi erkekler olduğunu ve bu sebepten bizi tercih ettiklerini de düşünüyorum. Bir arkadaşımızın dediği gibi biz EVCİL' iz. Ev ve ev yaşamını severiz. Bakmayın adımız çıkmış çapkına ama bizimde bazı ahlak değerlerimiz var.Ve eşimize herhalükarda sahip çıkarız.

yanıtlandı 25.04 '2012 saat 06:33

alikansancak's gravatar image

alikansancak
261417

.Turkiye'deki eski SSCB ulkerinden gelen kadinlarin cogu temiz slav irkina mensup degil.Moldovya,Tatar,Kafkas,Ozbek,Kirgiz agirlikli. .Rusya Federasyonun'dan akin akin gelen olmamasininin sebebi nedir? .Turkiye'ye giden ,kotu yollara bulasmis kizlar ,buradaki duzgun insanlar tarafindan,koylu ,cahil egitimsiz,fakir diyerek hor goruluyor. .Maalesef hala yanlis onyargilar icindeyiz.Ukrayna'da kimse Turklere bayilmiyor.Ukrayna'daki insanlar bizim Turkiye'de gorduklerimizden ibaret degil. .Maalesef bizim bakis acimizi buyultmemiz gerekiyor.Ulkemizin artilariyla birlikte eksiklerinide kabul etmemiz gerekir. .Bu zihniyetteki insanlarin Ukrayna'ya gelmemesinde kendileri icinde buyuk fayda var.Sonra cok buyuk pismanliklar yasiyorlar.

yanıtlandı 25.04 '2012 saat 09:39

exorcist's gravatar image

exorcist
504112

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir